Lưu giữ giá trị từ thiên nhiên

1. Đối với khách hàng tại Tp. HCM

- Free Ship cho khách hàng tại Tp.HCM đối với hóa đơn > 300.000 VNĐ

- Hỗ trợ 50% Ship cho khách hàng tại Tp.HCM đối với hóa đơn < 300.000 VNĐ

 

2. Đối với khách hàng ở tỉnh

- Free Ship cho khách hàng tại Tỉnh đối với hóa đơn > 500.000 VNĐ

- Hỗ trợ 50% Ship cho khách hàng tại Tỉnh đối với hóa đơn < 500.000 VNĐ

popup

Số lượng:

Tổng tiền: